a dále po modré a zelené k vlakové stanici Přimělkov