Jdi na obsah Jdi na menu
 


O činnosti v letech 2000 až 2017

26. 3. 2012

 

O činnosti klubu českých turistů odbor Žďár nad Sázavou     v letech 2000 až 2017

 
Klub českých turistů odbor Žďár nad Sázavou spadá pod oblast Vysočina. Od roku 2000 je předsedou odboru pan Oldřich Růžička a od r.2016 ho vystřídal pan Josef Miluška. V současné době má odbor na 90 členů s vyším věkovým průměrem, ale velice zdatných a činorodých, kdy se nám daří organizovat zajímavou turistickou činnost tak, aby vyhovovala zájmu většiny členů a jejich schopnostem a také široké veřejnosti /  všechny organizované aktivity jsou určeny i pro veřejnost /.
Z činnosti :
-         V pravidelných čtvrtletních plánech nabízíme členům, ale i veřejnosti, pravidelné sobotní vycházky, zaměřené do blízkého ale i vzdálenějšího okolí Žďáru nad Sázavou. Do těchto vycházek zařazujeme i účast na akce okolních odborů zařazených v kalendáři akcí KČT oblast Vysočina.
-         na čtvrtky organizujeme nepravidelné vycházky, ty se plánují vždy dle momentálního návrhu vzniklého na pravidelné schůzi výboru odboru / úterý U kocoura / a řídí se i počasím
-        mimo zimní období jsou organizovány v úterý pravidelné výjezdy na kolech do blízkého i vzdálenějšího okolí
-        další pravidelnou činnost organizuje klub 70ti letých a starších / K-70 /. Plánují si vlastní kratší vycházky a účastní se některých pravidelných sobotních, které si trochu upraví dle své zdatnosti
-        každým rokem se snažíme zorganizovat 2 až 3 pobytové akce za poznáváním naší krásné vlasti.
Jde o čtyř až sedmi denní akce pro pěší i cyklo-turistiku. Takto jsme v posledních letech navštívili Šumavu, Jeseníky, Litoměřicko, Podorlicko, Podkrkonoší, Jižní Moravu, Českobudějovicko, Karlovarsko.
-        akcí pro širokou veřejnost, které jsou zaznamenávané v celostátním, ročním kalendáři akcí KČT organizovaných naším odborem, jde o letos 2017 již 34.ročník Novoročního výšlapu na Peperek a r.2016  41.ročník Podzimní Vysočinou / tato akce byla zařazena do pochodů IVV a plnění Městské  turistické trasy IVV – Cestou do kláštera. Zodpovědnou osobou této akce je Zdena Bánovská/.
        Po několik let jsme byli organizátory letní týdenní turist. akce „Vysočinou" - 
        tu v  roce 2012  / již 15.ročník / převzal zorganizovat KČT Bedřichov Jihlava.
-        náš odbor vyhlásil i plnění podmínek pro získání OTO Žďársko /kontakt - Z.Bánovská/.
-        do údržby a obnovy značených turist.tras v oblasti Žďár n.Sázavou je aktivně zapojeno 5 našich členů.
-        o činnosti KČT odbor Žďár n.S. jsou členové i veřejnost informováni vydáváním čtvrtletních plánů, dále na vývěsní skříňce umístěné u obchodního centra na ulici Brodská, Žďár n.S.3, a v měsíčníku Noviny Žďárské radnice.
       -    z mimo turistických aktivit se zúčastňujeme např.akce Čistá Vysočina organizovanou                   krajem Vysočina
 
    Zpracováno 30.1.2012 členkou výboru odboru KČT Žďár nad Sázavou M.Doležalovou./             aktualizováno 24.2.2017 předsedou /