Jdi na obsah Jdi na menu
 


Turistické odznaky

TURISTICKÉ ODZNAKY A JINÉ AKTIVITY V TURISTICE

Každý turista může plnit libovolný počet turistických aktivit. Existují dvě linie: "základní turistika" a "výkonnostní turistika". Je možné konstatovat, že od nejjednoduššího ocenění, tj. získání Základního odznaku Turista, přes Českomoravského turistu, výkonnostní odznaky přesunových prostředků, může turista získat až čestný titul Mistr turistiky, který dokladuje dlouholetou a systematickou aktivní činnost v turistice. Je třeba mít na paměti, že žadatel o různé záznamníky musí k ceně záznamníku připočítat poštovné. Při žádosti o udělení odznaku, či jiného ocenění je potřebné přiložit poštovní známky na vrácení zásilky.

"ZÁKLADNÍ TURISTIKA"

Stačí si pořídit potřebné druhy záznamníků a vše si zapisovat a nechávat potvrdit dle požadavků, které jsou v záznamnících uvedeny.

Základní odznak Turista (ZOT)
Účelem ZOT je ohodnocení těch turistů, kteří se na úseku základní turistiky zúčastňují vycházek či vyjížděk, pořádaných zejména odbory KČT. Pro získání ZOT I. stupně je třeba během kalendářního roku absolvovat minimálně 300 km a to tři roky po sobě. Stejné podmínky platí i pro ZOT II. stupně a ZOT III. stupně. Mohou plnit pouze členové KČT.

Oblastní turistický odznak (OTO)
Plnění OTO dává turistům vhodnou náplň poznávací činnosti v určité oblasti. Úkoly se zapisují do záznamníku vyhlašovatele. Po splnění všech úkolů vyhlašovatel potvrdí do záznamníku ČMT splnění OTO a vydá odznak splněného OTO. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Tematický turistický odznak (TTO)
Obdobné jako u OTO pouze s tím rozdílem, že jej lze plnit pouze v určitém ročním období, nebo předem stanoveném termínu, či daným přesunovým prostředkem, případně zasahuje území více okresů, či má dané téma. Některé TTO nelze použít k plnění ČMT. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Českomoravský turista (ČMT)
Cílem je dokonalé poznání ČR. Je zaměřen především na poznání kulturních, historických a přírodních zajímavostí naší vlasti. Je založen na principu postupného plnění oblastních turistických odznaků (OTO). Pro bronz je třeba splnit čtyři OTO v okolí bydliště /v našem případě z Čech/, pro stříbro navíc dalších osm OTO /4 z Čech + 4 z Moravy/, pro zlato ještě dalších osm OTO .Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Odznaky Internationaler Volkssportverband (IVV)
Hlavním krédem odznaků IVV je snaha získat širokou veřejnost pro aktivní pohyb a radost z činnosti při upevňování zdraví. Zaznamenávají se i všechny Městské trasy IVV a Kruhové trasy IVV. Odměnou je razítko IVV do zvláštního záznamníku. Lze plnit po linii počtu akcí či kilometráže. Platí i pro zahraniční akce. Odměnou jsou pěkné diplomy, odznaky a nášivky již od 10 akcí či 250 km. Základní stupeň mohou plnit členové i nečlenové KČT. Ostatní stupně pouze členové KČT.

Mezinárodní turistický odznak (MTO)
Cílem odznaku je ohodnocení těch turistů, kteří v rámci své turistické aktivity poznávají nejen státy Evropy, ale i jiných kontinentů. Pro MTO III. stupně je třeba navštívit čtyři státy sousedící s ČR, pro MTO II. stupně dalších deset evropských států, pro MTO I. stupně dva státy mimo Evropu. Mohou plnit pouze členové KČT.

Přebor v cykloturistické aktivitě (PCA)
PCA je veřejnou soutěží pro všechny cykloturisty.Započítávají se kilometry absolvované na oddílových akcích v rámci všech forem cykloturistiky, nebo akcích z kalendáře cykloturistiky. Účastník je zařazen do celostátní výsledkové listiny. Kilometry z této výsledkové listiny lze použít k plnění podmínek VO cykloturistiky (VO CT). Doba plnění od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Mohou plnit členové i nečlenové KČT. Výsledky členů za odbor hlásí na oblastní výbor KČT pověřená osoba nejpozději do 10. ledna.

Turistický závod (TZ)
Turistický závod vyhlašuje Rada mládeže KČT. Pořadatelem jsou územní orgány RM KČT. Má svůj soutěžní řád a pravidla, která jsou závazná pro všechny organizátory a závodníky.

 


"VÝKONNOSTNÍ TURISTIKA"

Mezinárodní turistická medaile (IML)
Principem plnění odznaků (medailí) této organizace jako např. Evropský turista, nebo Mezinárodní turista je účast na pochodech ve všech zakladatelských zemích IML. Plnění podmínek je odměněno bronzovou, stříbrnou a zlatou medailí. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Vrcholy České republiky
Jedná se o odznak, který motivuje turisty k poznání 50 vrcholů v ČR. Má tři stupně. III. a II. stupeň ve formě diplomu, I. stupeň ve formě odznaku. Mohou plnit členové i nečlenové KČT.

Výkonnostní odznaky (VO)
Účelem VO je ocenit a ohodnotit výkonnost turistů v jednotlivých přesunových prostředcích. Jsou vyhlášeny v pěší, lyžařské, vysokohorské, vodní a cykloturistice. Dále také je VO zimní táboření a mládeže. Mají tři stupně. V pěší, lyžařské, vodní a cykloturistice je vyhlášen i diamantový VO. VO mohou plnit pouze členové KČT. Bronzový VO je možné plnit od 12 let věku. Stříbrný, zlatý a diamantový VO, lze plnit po dosažení 15 let. Turista může plnit i několik VO různých přesunových prostředků současně. Podmínky VO se plní především na organizovaných akcích jako jsou DP, DEP, lyžařské přejezdy atd. Pokud se plní na akcích pořádaných odborem KČT, je minimální účast 3 osob. Potvrzování vychází z iniciativy turisty, který plní VO. Za potvrzení se považuje vlastní vandrovní knížka, nebo jednoduchý záznamník, diplom za účast (s uvedením technických údajů) atd. Účast a dosažené hodnoty (km, stoupání, obtížnost atd.) potvrzuje organizátor akce, nebo přítomný cvičitel. Doklady, předložené k žádosti o udělení příslušného VO, musí být evidovány chronologicky za sebou. Splnění VO nahlásí turista svému mateřskému odboru KČT pro vnitřní evidenci.

- pěší turistiky: při plnění VO PT na DP a DEP se zapisují jen trasy 30 km a delší (senioři a mládež od 20 km), bronzový stupeň se získá při dosažení 1000 km, stříbrný dalších 4000 km, zlatý dalších 5000 km, diamantový dalších 10000 km,
- cyklo turistiky: zapisují se jen trasy 40 km a delší (senioři a mládež 30 km), bronzový stupeň se získá při dosažení 3000 km, stříbrný dalších 6000 km, zlatý dalších 9000 km, diamantový dalších 18000 km,
- lyžařské turistiky: bronzový stupeň se získá při dosažení 400 km, stříbrný dalších 1000 km, zlatý dalších 1500 km, diamantový dalších 3000 km. Od stříbrného stupně je podmínkou i účast na lyžařských přejezdech.
- vysokohorské turistiky: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika (celodenní akce,výstupy na vrcholy a přechody pohoří),
- vodní turistiky: bronzový stupeň 2500 bodů, stříbrný dalších 10000 b., zlatý dalších 20000 b. a diamantový stupeň dalších 32500 b. Body se přidělují mimo jiné dle obtížnosti toku, ujetý úsek a první sjetí řeky.
- zimního táboření: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika,
- turistiky mládeže: bronzový, stříbrný a zlatý stupeň mají svá specifika.


RŮZNÉ

Nejvýkonnější turista oblasti (NTO)
Zapisují se výsledky v bodech na všech turistických akcích odboru, nebo akcích z kalendářů KČT. Počítají se km pěší, na lyžích, lodi na pádlo (1 bod = 1 km), na kole (1 bod = 3 km) a vysokohorské turistice (1 bod = 30 m stoupání). Doba plnění od 1. 1. do 31. 12. každého roku. Mohou plnit pouze členové KČT v turistické oblasti KČT Pardubický kraj. Výsledky členů za odbor hlásí na oblastní výbor KČT pověřená osoba nejpozději do 10. ledna. Poté je sumarizovaná výsledková listina přhlásivších se odborů KČT distribuována v el. podobě do odborů KČT Pardubický kraj. Na oblastní konferenci KČT je pak k dispozici v tištěné podobě.
Výsledkové listiny NTO za jednotlivé roky si můžete prohlédnout kliknutím na složku "Statistické soutěže" v levém sloupci dole.

Turista III., II., I. stupně
Účelem těchto stupňů Turisty je vhodně propojit základní a výkonnostní turistiku. Tedy k poznávací činnosti přidat tělesnou zdatnost, společně s odborně technickými znalostmi. Plní se postupným získáváním jednotlivých stupňů Českomoravského turisty (ČMT) a minimálně tří druhů výkonnostních odznaků (VO). Mohou plnit pouze členové KČT.

Mistr turistiky (MT)
Jedná se o čestný titul v turistice, který se uděluje vynikajícím aktivním turistům za dosažené výsledky ve výkonnostní turistice. Mohou plnit pouze členové KČT.

 

Příspěvky

Žďársko

17. 2. 2022