Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie KČT odbor Žďár nad Sázavou

26. 3. 2012

 

 

 

KČT odbor Žďár nad Sázavou

Podle archívních záznamů i vzpomínek pamětníků byl odbor Klubu československých turistů v městě Žďáře založen až na přelomu 20. a 30. let dvacátého století. (Stanovy schváleny 18. července 1929, první výroční schůze v únoru 1930), prvním předsedou zvolen F. Pecold. Členové odboru se postupně věnují zejména značení turistických cest v okolí Žďáru. Před hotelem Veliš na náměstí instalovali velkou mapu Žďárska s barevně vyznačenými turistickými cestami.
V roce 1933 se stal předsedou odboru Richard Neugebauer. Spolu s místopředsedou Františkem Hutařem sestavili Průvodce Žďárské hory (Město a Zámek Žďár), vydal jej svým nákladem Odbor československých turistů v roce 1935. Je zajímavě napsán, obsahuje důležité informace včetně mapky značených turistických cest, fotografie významných míst, apod.
Díky iniciativě tehdejšího předsedy odboru byla v polovině 30. let postavena u Velkého Dářka restaurace s chatkami pro ubytování turistů. Další rozvoj turistiky přerušuje okupace a druhá světová válka.
Po roce 1945 dochází nejen k velkému hospodářskému rozvoji Žďárska - z tohoto hlediska je důležitým mezníkem vybudování Žďárských strojíren a sléváren začátkem 50. let. Rychle roste počet obyvatel, ze Žďáru se stává okresní město. Také tělovýchova a turistika nezůstávají stranou. Rozvoj organizované turistiky je logicky spojen s činností odboru turistiky TJ Žďas. K nejvýznamnějším úspěchům činnosti odboru patří především práce s mládeží. Určitým měřítkem kromě výkonnostních tříd jsou také výsledky v BTZM - mladí turisté získali řadu předních míst nejen v krajském, ale i v celostátním měřítku. Hlavní zásluhu na těchto výsledcích má díky dlouhodobé systematické práci s mládeží především Ing. Boh. Špinar.
Konkrétní údaje o organizované turistice v rámci okresu Žďár nad Sázavou můžeme sledovat až od počátku 60. let 20. století. Tehdy byla turistika na značném vzestupu - svědčí o tom např. některé statistické údaje: celkem bylo registrováno čtyři sta turistů v deseti odborech, během roku bylo získáno 65 odznaků Turista ČR, byly ve větším rozsahu plněny zápočtové cesty a výkonnostní třídy jak u dospělých turistů, tak u mládeže. V dalších letech však prochází organizovaná turistika stagnací.
Na obdobnou úroveň se dostává až ve druhé polovině 70. let, poprvé v rámci okresu byla překročena hranice čtyř set organizovaných turistů. V dalších letech pokračoval progresivní růst - v roce 1984 bylo evidováno 503 turistů ve 14 odborech. Nejde však jen o kvantitativní údaje. I v okrese Žďár nad Sázavou prošla organizovaná turistika jakýmsi kvalitativním přerodem: I když se odbory turistiky dále podílejí na organizování dálkových pochodů, značná pozornost je věnována etapovým pochodům a kulturně poznávací činnosti. Proto byl také zaveden oblastní turistický odznak Žďársko a okresní výbor svazu turistiky věnoval stálou pozornost také práci s cvičiteli.
O rozvoj organizované turistiky na Žďársku se zasloužila řada funkcionářů. Ivo Tulis z Nového Města na Moravě stál delší dobu v čele OV ST, patřil k největším znalcům kraje a byl členem autorského kolektivu průvodce Českomoravská vysočina.

Zpracováno 1.2.2007 na základě podkladů p. Jana Sáblíka.