Jdi na obsah Jdi na menu
 


návrhy vycházek okolí Žďár nad Sázavou

14. 6. 2022

Návrhy tras Vysočiny oblast Vysočina obsahuje mnoho kilometrů značených i neznačených tras k mnoha památkám a přírodním krásám. K místům lze dojít pěšky i na kole, přiblížit se osobním autem, autobusovou a vlakovou dopravou. Cesty jsou zajištěny nejen pro schůdnost a dostupnost, ale i z hlediska kultury a občerstvení .

KČT oblast Vysočina nabízí prostřednictvím svých odborů další a další možnosti vycházek po krásách Vysočiny. I Klub českých turistů odbor Žďár nad Sázavou nabízí,  nejen pro své členy, každou sobotu návrh vycházky, které lze absolvovat i individuálně. Tyto návrhy se nachází v informačních vývěskách města Žďár n.S., ve žďárských médiích i na internetových stránkách - www.kctzdarnadsazavou.cz.

 

Okolím Žďáru nad Sázavou, 12kmtrasu začneme od turistického rozcestníku, který je umístěn na náměstí „Republiky“ před hotelem „Bílý Lev“, po červené tur.značce - směr Hamry n.Sáz. a asi po 2km, po pravé straně stezky, se nachází socha „HAMROŇ“. Odtud dále, po červené, pod železniční tratí, rovně do kopce / též žluté místní značení H – Hamerský okruh / k soše „MAMLAS“. Zde je i pěkný výhled na město Žďár n.Sáz. Od sochy potom vlevo po modré okolo rybníku „Mikšovec“ k jezírku „Vápenice“ a k rozcestí „Pod Adamovým kopcem“. Zde vpravo po zelené, až na hráz vodní nádrže „Pilská“ a dále cyklostezkou č.5061 zpět do města Žďár n.Sáz. Nebo je tu možnost si prodloužit trasu o přídavek, od bývalé hospůdky „Na stezce“ po žluté k hlavní silnici, vpravo okolo areálu žďárského zámku, k baroknímu mostu a k památce UNESKA - na „Zelenou horu“ a zpět. Nebo je možné si projít ještě i naučnou stezku okolo „Konventského“ rybníku. Stezku ukončíme opět na náměstí „Republiky“.

 

Okolím Žďáru nad Sázavou, 22km - trasu začneme od turistického rozcestníku, který je umístěn na náměstí „Republiky“ před hotelem „Bílý Lev“, po modré tur.značce, pěší zónou směrem k vlakovému nádraží, potom vpravo kolem strojírenského podniku „Žďas, a.s.“, až k rozcestí „U křížku“. Dále pokračujeme po žluté až k soše „Mamuta“, který se nachází přímo pod „Rozštípenou skálou“. Turistická značka tady vede areálem skal a od ní žlutý „Hamerský vycházkový okruh“, který nás zavede k technické památce „Šlakhamr“ a pak přivede opět na červenou tur.značku. Po ní pak k mostu přes železniční trať a na“Konec světa“- pomyslné hranici Čechy-Morava. Odtud už po žluté přes „Peperek“ k jezírku „Vápenice“ a „Pod Adamovým kopcem“. Zde vpravo po zelené, až na hráz vodní nádrže „Pilák“ a dále cyklostezkou č.5061 zpět do města Žďár n.Sáz. Nebo je tu možnost si prodloužit trasu o přídavek, od bývalé hospůdky „Na stezce“ po žluté k hlavní silnici, vpravo okolo areálu žďárského zámku, k baroknímu mostu a k památce UNESKA - na „Zelenou horu“ a zpět. Nebo je možné si projít ještě i naučnou stezku okolo „Konventského“ rybníku. Stezku ukončíme opět na náměstí „Republiky“.

 

Na rozhlednu Rosička - trasu začneme od turistického rozcestníku, který je umístěn na náměstí „Republiky“ před hotelem „Bílý Lev“, po modré tur.značce, pěší zónou směrem k vlakovému nádraží, potom vpravo kolem strojírenského podniku „Žďas, a.s.“, až k rozcestí „U křížku“. Odtud rovně po žluté, až k silnici na Českou Mez, po ní vlevo i značeným modrým „Sázavským okruhem“ na rozhlednu „Rosička“. Odtud se můžeme vrátit do města Žďár n.Sáz. přes obce Sázava, nebo Matějov, kolem „Matějovského“ rybníku a rybníku „Babín“. Ze Sázavy lze dojet vlakem.

 

Na Velké Dářko trasu začneme od turistického rozcestníku, který je umístěn na náměstí „Republiky“ před hotelem „Bílý Lev“, po červené pak kolem „Bránského“ rybníku, vodní nádrže „Pilská“ , „Pilským“ lesem přes obec Polnička až k rybníku „Velké Dářko“. Odtud zpět je možno kombinovat se značkami žlutá, zelená a červená.

Na„Devět skal“ (836 m) - je nejvyšší vrchol „Žďárských vrchů“ a druhý nejvyšší vrchol celé „Českomoravské vrchoviny“ / „Javořice“ je o něco vyšší /. Skalní útvar se nachází mezi obcemi Herálec a Křižánky a byl roce 1976 vyhlášen přírodní památkou. Míří sem několik turistických stezek z celého okolí, ale pro méně zdatné lze zaparkovat auto na parkovišti pod „Lisovskou skálou“ a po žluté tur.značce se dostat pod vrchol, na který vede značka modrá / asi 2km /.

Název „Devět skal“ je odvozen od devíti skalních útvarů roztroušených v okruhu asi 1 km. a tvořících seskupení typu skalního města, skupinu tří oddělených skalních hřebenů, podél puklin rozčleněných v řadu bloků s devíti většími a třemi menšími vrcholy. Celý útvar vznikl zvětráváním od starších čtvrtohor, kdy skály vznikaly. Stěny skal dosahují výšky až 15 m a jsou často i využívány horolezci ke své činnosti, která je zde povolena.
Kromě Hlavního bloku Devět skal tvoří ještě dalších osm skalisek – „Záludná věž“, „Žďárská věž“, „Královský zámek“, „Dvojitá věž“, „Pyramida“, „Malá věž“, „Strmá věž“ a „Šikmá věž“. Na jeden z vrcholů vede značená odbočka, na vyhlídku se zábradlím, která poskytuje téměř kruhový výhled do okolí. Při dobré viditelnosti lze spatřit Králický Sněžník nebo Krkonoše.

Pod vrcholem stojí lovecký srub, který za 2.sv.války postavilo velení německé armády a na sklonku války v okolí operovaly partyzánské oddíly„Vpřed“ a „M.J.Hus“. Nyní slouží srub pro potřeby Ředitelství státních lesů.

 

Turistický vycházkový okruh Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou leží v kouzelné přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti „Žďárské vrchy“, na horním toku řeky „Sázavy“. Ve městě a okolí se nachází mnoho historických památek, hlavně však unikátní poutní kostel „sv.Jana Nepomuckého“ na „Zelené hoře“, jedna z barokních skvostů věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, která je zahrnuta do světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, žďárský zámek s bazilikou „Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše“ a s jedinečným „Muzeem nové generace“.                Klub českých turistů odbor Žďár nad Sázavou nabízí pro širokou veřejnost a hlavně pro příznivce turistiky poznání okolí města, tzv.„Žďárský vycházkový okruh“. Ten je vyznačen místním turistickým značením – žlutým puntíkem. Na vycházkový okruh lze nastoupit v jakémkoli místě trasy a zvolit si tak různou délku vycházky, nebo lze okruh rozdělit na více částí. Celkem je ale okruh dlouhý 23km.                                                                              Popis trasy: okruh lze začít od silnice na Hamry n.S., před mostem nad železniční tratí na Havlíčkův Brod. Odtud vlevo pěšinou podél plotu zahradního centra „Vysočina“, přes cyklostezku č.19, dolů k řece „Sázava“. Tady přes lávku a hned vpravo k čističce odpadních vod, šikmo vlevo nahoru lesní cestou, rovně přes cestu vedoucí k rybníku“Křivý“ / modrá tur.značka /, zpevněnou cestou kolem studánky „U Křiváku“, podél firmy „ŽĎAS, a.s.“ a „Radonínského“ rybníka do obce Radonín. Tady opět rovně přes silnici na Nové Veselí, přes červenou tur.značku, kolem rybníku „Černý“, alias“Vetla“, až k železniční tratí na Brno. Za tratí vlevo a hned vpravo směrem k silnici na Vatín. Asi v polovině této cesty vlevo lesem až k obchodnímu centru u benzinové pumpy na Brněnské ulici. Zde rovně přes silnici, vedoucí na Vatín, k chatové kolonii „Krejdy“. Tady vpravo kolem rekreačních chat a vlevo přes hráz „Velkého krejdského“ rybníka. Za hrází vpravo mezi „Honzovskými“ rybníky a za nimi vlevo lesními cestami, dle značení, k silnici na Jámy. Zde kousek po silnici vpravo, až do horní pravotočivé zatáčky, a odtud rovně lesní cestou a po louce, kolem posedu, k silnici Veselíčko - Jámy. Po silnici vlevo do obce Veselíčko a hned za žel.tratí, směr Nové Město n.M., mírně vlevo pěšinou přes louku k hlavní silnici na Nové M.n.M. Pak kousek vlevo podél silnice a hned vpravo přes silnici a lesní cestou rovně, přes modrou tur.značku, až k silnici na Lhotku. Zde vlevo po silnici do obce Vysoké. Tady za kapličkou vlevo a polní cestou k „Černému lesu“, k posedu, a lesní pěšinou vedle hřbitova a vpravo souběžně s „Konventským“ rybníkem, až k lávce přes „Stržský“ potok. Za lávkou vlevo podél „Konventského „rybníka a kolem zámeckých zahrad až k silnici . Zde kousek vlevo k přechodu pro chodce a za přechodem na cyklostezku č.5061 směrem k „Pilské“ nádrži. Po stezce pak a po červené tur.značce, pod hrází kolem „Tálského“mlýna, k tur.rozcestníku umístěného za hrází nádrže. Odtud vlevo po modré tur.značce, k rozcestí „U Jordánku“, vpravo ke „Starému dvoru“ a k „Mamlasovi“. Dále rovně, žlutým „Hamerským okruhem“, a hned, v lesíku, vlevo polní cestou k rybníčku „Pihoun“ a k zahrádkářské kolonii. Podél plotu pak vpravo cestou k silnici na Hamry n.S. – na místo našeho výchozího bodu.                                                                                                      Trasa nabízí nejen pěknou přírodu, výhledy, ale i méně známé zajímavosti okolí města Žďár nad Sázavou. Děkujeme za účast a prosíme jen o dodržování všech pravidel chování v přírodě, vč. pravidel pro chráněnou krajinnou oblast. Dále je nutné dodržovat bezpečnostní pravidla při pohybu po silnice a při přecházení.                                                                         Za KČT odbor Žďár nad Sázavou a na počest tvůrcům okruhu Oldovi Růžičkovi a Václavu Škábovi, alias „Starému bobrovi“, připravil Josef Miluška, předseda odboru.